Bosbrandgevaar

op 25-09-23 om 15:50 uur            Nederland             Europa

Bosbrandgevaar-indices voor Heinenoord:

Index Waarde Hoog Extreem Toelichting
FFMC 55 70 - 90 90+ The Fine Fuel Moisture Code (FFMC) is a numeric rating of the moisture content of litter and other cured fine fuels. This code is an indicator of the relative ease of ignition and the flammability of fine fuel.
DMC 1 30 - 40 40+ The Duff Moisture Code (DMC) is a numeric rating of the average moisture content of loosely compacted organic layers of moderate depth. This code gives an indication of fuel consumption in moderate duff layers and medium-size woody material.
DC 304 200 - 300 300+ The Drought Code (DC) is a numeric rating of the average moisture content of deep, compact organic layers. This code is a useful indicator of seasonal drought effects on forest fuels and the amount of smoldering in deep duff layers and large logs.
ISI 0.4 10 - 16 16+ The Initial Spread Index (ISI) is a numeric rating of the expected rate of fire spread. It combines the effects of wind and the FFMC on rate of spread without the influence of variable quantities of fuel.
BUI 3 40 - 60 60+ The Buildup Index (BUI) is a numeric rating of the total amount of fuel available for combustion. It combines the DMC and the DC.
FWI 0.1 17 - 31 31+ Deze Fire Weather Index (FWI) is ontwikkeld door de Canadian Forest Service en geeft een maat voor bosbrand intensiteit. De index is gebaseerd op plaatselijke temperatuur, relatieve vochtigheid, windsnelheid en regenval van de afgelopen dagen. De berekeningen houden rekening met de droogte en ontvlambaarbaarheid van oppervlakte materiaal en de snelheid van vuurverspreiding door wind.
CBI CBI 20 - 30 50+ De Chandler Burning Index (CBI) is eenvoudige index voor bosbrandgevaar, gebaseerd op plaatselijke luchttemperatuur en relatieve vochtigheid. Er wordt geen rekening gehouden met eerdere regenval of vochtigheid van oppervlakte materialen
FWI

---